phone046-4007707e mailinfo@pmczuid.nl

Logopedie

mkw logo groot


"Door neurologische problemen spreek ik onduidelijk"

"Ik heb vaak last van hyperventilatie en heb geen controle over mijn ademhaling"
"Ik heb keelklachten, volgens mij gebruik ik mijn stem verkeerd"

6.headerfoto logopedie

 


Bij deze en andere problemen op het gebied van communicatie bent u bij een logopedist op de juiste plek. De logopedist biedt hulp in de vorm van onderzoek, therapie en advies op maat.

 

Wat is logopedie?

Mensen communiceren met elkaar. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt onderzoek en therapie en geeft advies aan mensen, die problemen ondervinden bij het communiceren.

Ook op het gebied van eten en drinken kunnen logopedische problemen voorkomen. Bij ouderen kunnen stoornissen ontstaan door neurologische aandoeningen. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig herstellen van deze functies.

Mensen die veel presentaties moeten geven of in het openbaar moeten spreken, kunnen ook bij de logopedist terecht voor communicatieverbetering.

 

Waarvoor kun je bij de logopedist terecht?

 • Stem: stemstoornissen t.g.v. verkeerd stemgebruik of stemmisbruik, organische stemstoornissen, keelklachten
 • Spraak: onduidelijke spraak, foutieve uitspraak, nasaliteit, dyspraxie/apraxie, dysartrie, schisis
 • Taal: taal(ontwikkelings)stoornis, meertaligheidsproblematiek, afasie, dysfatische ontwikkeling, andere taalstoornis (bijv. bij dementie, autisme)
 • Gehoor: gehoorproblemen, stoornissen in de auditieve verwerking
 • Mondgedrag: slikproblemen bij volwassenen, afwijkende mondgewoonten, stoornissen in de (senso-)motoriek
 • Adem: foutieve spreekademhaling, hyperventilatie, luchtwegaandoening
 • Vloeiendheid: stotteren, broddelen, inadequaat spreektempo
 • Lezen en spellen: leesproblemen, spellingsproblemen, dyslexie
 • Overige stoornissen: concentratieproblemen, spreekangst, lichaamshouding, spanningsklachten


Hoe werkt de logopedist?

 • Aanmelding

U kunt worden doorverwezen naar de logopedist door een huisarts, de tandarts of orthodontist, of een medisch specialist, zoals een KNO-arts, revalidatiearts of neuroloog. U kunt zich ook zonder verwijzing aanmelden.

 •  Observatie en onderzoek

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en vindt de observatie en het onderzoek plaats. De bevindingen van de observatie en het onderzoek worden met u of uw omgeving doorgesproken. Indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden afgesproken.
Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

 •  Behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie wordt eventueel ook aan huis behandeld. Afhankelijk van het probleem vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats.

Indien noodzakelijk wordt, met toestemming van u, informatie met derden gedeeld (bijv. neuroloog, KNO-arts, tandarts etc). In de meeste gevallen wordt er, naast de oefeningen tijdens de behandeling ook oefenstof voor thuis meegegeven. Het thuis oefenen is belangrijk voor het slagen van de therapie. Tijdens het behandelproces wordt er regelmatig geëvalueerd.

 

Kosten en vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Een verwijzing van een arts is meestal wel noodzakelijk. De kosten van logopedie, voor volwassenen (boven de 18 jaar), tellen mee bij het verplichte eigen risico.

Wat moet u meenemen naar de eerste afspraak?

 • een geldig legitimatiebewijs
 • de verwijzing van de arts
 • het pasje van de ziektekostenverzekering

De logopedist, werkzaam in ParaMedisch Centrum Sittard Zuid, is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Informatie

Bel voor informatie of een afspraak naar:

046 - 4007707

E-mail: info@pmczuid.nl

Privacy verklaring: link

 

Directe Toegankelijkheid

Voor een behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist niet nodig.

acceptPatienten beoordelen de praktijk met een 8,9

Certificaat Qualizorg

© 2020 Paramedisch Centrum Zuid
Ontwikkeling en hosting: Webdesign Creations
Back to Top