phone046-4007707e mailinfo@pmczuid.nl

Logopedie

Lisa transparant 

"Mijn kind is niet altijd goed verstaanbaar"
"Mijn kind heeft het moeilijk op school door lees- en spellingsproblemen"
"Mijn kind is hees, volgens mij gebruikt hij zijn stem verkeerd"


Bij deze en andere problemen op het gebied van de communicatie bent u bij een logopedist op de juiste plek. De logopedist biedt hulp in de vorm van onderzoek, therapie en advies op maat.

 

 

 

 

Wat is logopedie?

Kinderen communiceren met elkaar. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt onderzoek en therapie en geeft advies aan mensen, die problemen ondervinden bij het communiceren.

Ook op het gebied van eten en drinken kunnen logopedische problemen voorkomen. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld na een lange periode van sondevoeding moeite hebben met het zuigen, slikken en kauwen. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig herstellen van deze functies.

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting aan ouders en bijvoorbeeld school.

 

Waarvoor kun je bij de logopedist terecht?

 • Stem: stemstoornissen t.g.v. verkeerd stemgebruik of stemmisbruik, organische stemstoornissen
 • Spraak: onduidelijke spraak, foutieve uitspraak, nasaliteit, dyspraxie/apraxie, schisis
 • Taal: begrijpen van taal, uiten van taal, meertaligheidsproblematiek, dysfatische ontwikkeling, andere taalstoornis (bijv. bij autisme of verstandelijke beperking)
 • Gehoor: gehoorproblemen, stoornissen in de auditieve functies, auditieve verwerkingsproblemen
 • Mondgedrag: eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (pre-logopedie), afwijkende mondgewoonten, slappe mondmotoriek
 • Adem: foutieve spreekademhaling, hyperventilatie, luchtwegaandoening
 • Vloeiendheid: stotteren, broddelen, inadequaat spreektempo
 • Lezen en spellen: leesproblemen, spellingsproblemen, dyslexie
 • Overige stoornissen: concentratieproblemen, spreekangst, foutieve lichaamshouding, spanningsklachten, sensorische integratie problemen

 

Hoe werkt de logopedist?

 • Aanmelding

Het kind kan worden doorverwezen naar de logopedist door een huisarts, de jeugdarts 0-4 jaar en 4-19 jaar, de tandarts of orthodontist, of een medisch specialist, zoals een KNO-arts, kinderarts of neuroloog. Ouders/verzorgers kunnen hun kind ook zonder verwijzing aanmelden.

 • Observatie en onderzoek

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht en vindt de observatie en het onderzoek plaats. De bevindingen van de observatie en het onderzoek worden met ouders/ verzorgers doorgesproken. Indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden afgesproken.  Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling wordt mondeling en/of schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

 • Behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie wordt eventueel ook aan huis behandeld. Afhankelijk van het probleem vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats.

Bij de behandeling van kinderen zullen de ouders actief betrokken worden. Meestal worden er oefeningen als huiswerk meegegeven. Het thuis oefenen is belangrijk voor het slagen van de therapie. Indien noodzakelijk wordt, met toestemming van de ouder, informatie met derden gedeeld. Tijdens het behandelproces wordt er regelmatig geëvalueerd met het kind en de ouder/ verzorger en met derden (bijv. leerkracht, medisch specialist zoals jeugdarts/ KNO-arts etc.). 

Informatie

Bel voor informatie of een afspraak naar:

046 - 4007707

E-mail: info@pmczuid.nl

Privacy verklaring: link

 

Directe Toegankelijkheid

Voor een behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist niet nodig.

acceptPatienten beoordelen de praktijk met een 8,9

Certificaat Qualizorg

© 2020 Paramedisch Centrum Zuid
Ontwikkeling en hosting: Webdesign Creations
Back to Top