Pijn? Klachten?

Wij helpen je graag – en maken een persoonlijk behandelplan op maat. Neem direct contact op voor een afspraak.

BLOG - PMC Zuid

Een Extended Scope Specialist (ESS) is een ervaren fysiotherapeut die is opgeleid op masterniveau, met een aanvullende medische opleiding op het gebied van Extended Scope.

Wat doet een Extended Scope Specialist?

Er wordt tijdens een consult uitgebreid stilgestaan bij uw gezondheidsprobleem. Er wordt met een bredere 'scope' gekeken, zo wordt bijvoorbeeld de invloed van medicatie meegenomen.

Een Extended Scope fysiotherapeut (letterlijk vertaald; uitbreiding van het toepassingsgebied) kan een onderbouwd advies aan de huisarts voorleggen. Dit advies heeft betrekking tot aanvullend onderzoek en doorverwijzing naar de tweede lijn (orthopeed, neuroloog, internist, reumatoloog). Daarmee levert de Extended Scope Specialist een bijdrage aan een meer 'zinvolle, zuinige en snellere' zorg.

De Extended Scope fysiotherapeut werkt dus als een poortwachter op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat. U komt op het spreekuur van de huisarts als u ziek bent, maar als u klachten in het bewegingsapparaat hebt, kunt voor een consult bij de Extended Scope Specialist langsgaan.

Extended Scope kernpunten:

  • Triage diagnostiek (categoriseren in ernst waarna juiste doorverwijzing specialist)
  • Ondersteunende rol voor huisartsen en collega fysiotherapeuten
  • Alleen binnen het Musculoskeletale (spier en gewrichten) domein
  • Duidelijke tijdstrajecten afstemmen met de patiënt
  • Positieve effecten aan de doelmatigheid van de zorg en patiënttevredenheid
  • Verbrede kennis op het gebied van orthopedie, traumatologie, reumatologie, radiologie, neurochirurgie en interne geneeskunde.

Samen met u bespreekt uw gespecialiseerde fysiotherapeut welk pad u het beste kunt bewandelen. Misschien is er eerst meer onderzoek nodig of wellicht is het zinvoller om direct een afspraak te maken bij een bepaalde zorgverlener. In de multidisciplinaire zorg is het zaak voor de fysiotherapeut om actief de samenwerking te zoeken met een wijkverpleegkundige, de huisarts, ergotherapeut of misschien zelfs de buurtcoach. Er liggen enorme kansen in de preventie door de vergrijzing en het groeiende aantal chronisch zieken.

Binnen PMC Zuid heeft Rob Ummels, master sportfysiotherapeut, de opleiding Extended Scope Specialist recentelijk afgerond. U kunt voor een uitgebreid advies terecht. 

Na 1 september 2023 zal Rob niet meer in de praktijk werkzaam zijn. Op maandagmiddag heeft Rob gezamenlijk spreekuur met de huisartsen in Huisartsenpraktijk Sanderbout te Sittard.

📞 046 452 2440  -> Bel gerust bij vragen of als u een afspraak wilt maken!