phone046-4007707e mailinfo@pmczuid.nl

 

KinderCentrum

 

"Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen van die leeftijd en ik ben daar niet helemaal gerust over".

 Mo transparantLuuk transparantLisa transparant

“ Geloof in jezelf ” dat geven wij je kind zeker mee.

Als je in jezelf gelooft; heb je plezier, kun je leren en je optimaal ontwikkelen ,voel je je “als de beste !”

Bij het KinderCentrum kunt u voor professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg terecht.

 
 
Kracht

Het KinderCentrum biedt advies, onderzoek en behandeling op maat aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek.

De kracht van het KinderCentrum is dat logopedie, kinderergotherapie en kinderfysiotherapie vanuit één locatie samenwerken zodat de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden als dat noodzakelijk is. Alles is erop gericht om het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

De behandeling, waarbij het kind in zijn omgeving centraal staat, vindt plaats binnen de praktijk, op school en/of aan huis.

 

Uitgangspunten

  • we stellen het kind in zijn omgeving centraal
  • we maken gebruik van elkaars deskundigheid
  • we bieden begeleiding middels mono- of interdisciplinair onderzoek en behandeling
  • we werken waar nodig samen met relevante partijen in het zorgveld, zoals scholen, huisartsen, jeugdartsen e.a
  • we bespreken, indien noodzakelijk, kinderen en jeugdigen in een interdisciplinair overleg
  • we werken volgens gezamenlijke afspraken, dit komt onder andere terug in een algemene intake en eindrapportage wanneer meerdere disciplines bij de begeleiding betrokken zijn
  • we bieden behandeling op korte termijn
  • we bieden behandeling in een kindvriendelijke omgeving
  • we zien de ouder als gelijkwaardige partner in het onderzoeks- en behandeltraject van hun kind.

 

Kwaliteit

ParaMedisch KinderCentrum Zuid vindt het belangrijk om de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden aan haar cliënten. Daarom zijn de therapeuten van het KinderCentrum zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied en daardoor in staat de diverse therapievormen te combineren en te integreren. Allen zijn lid van de eigen beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Als er meerdere disciplines betrokken zijn, werkt het KinderCentrum volgens een stappenplan.

Zo wordt het voor alle betrokken zichtbaar wie eerste aanspreekpunt is en wat het verloop is van onderzoek tot evaluatie van de behandelingen. Klik hier om de leidraad te bekijken of hier om het stappenplan te bekijken.

Daarnaast wordt optimale samenwerking met scholen nagestreefd.

 

Wilt u beroepsmatig kennismaken met het KinderCentrum?
Het KinderCentrum verzorgt lezingen en scholingen. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met Loes van Heel-Op den Kamp.

Informatie

Bel voor informatie of een afspraak naar:

046 - 4007707

E-mail: info@pmczuid.nl

Privacy verklaring: link

 

Directe Toegankelijkheid

Voor een behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist niet nodig.

acceptPatienten beoordelen de praktijk met een 8,8

Certificaat Qualizorg

© 2021 Paramedisch Centrum Zuid
Ontwikkeling en hosting: Webdesign Creations
Back to Top