"Ik heb een klacht, ervaar een beperking en ik ben daar niet helemaal gerust over".

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, praat hierover dan met uw huisarts of neem direct contact met ons op. Het ParaMedisch Centrum Zuid biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, osteopathie, logopedie en oefentherapie Cesar.

headerfoto


Algemene informatie

 

Neem een geldig legitimatiebewijs en het pasje van de ziektekostenverzekering mee naar de eerste afspraak.


info

Huisregels

 • Wanneer de behandeling niet door kan gaan, dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat of niet afgezegde behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed en komen voor uw rekening.
 • Wij vragen u tijdig in de praktijk of thuis aanwezig te zijn.
 • Wij nemen de tijd voor onze cliënten, mocht uw wachttijd hierdoor langer zijn dan 10 minuten, klop dan even aan bij de behandelruimte.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 • Binnen het ParaMedisch Centrum Zuid mag niet gerookt worden.
 • De grote oefenzaal mag niet met buitenschoeisel betreden worden (kinderfysiotherapie, groepslessen Oefentherapie Cesar).
 • Het ParaMedisch Centrum Zuid is een opleidingspraktijk voor de Hogeschool Zuyd te Heerlen.
  Het kan zijn dat wij uw goedkeuring vragen om behandeld te worden door een stagiair.
  Deze behandeling geschiedt altijd onder begeleiding of supervisie van de stagebegeleider/ uw therapeut.

 

Klachtenregeling

 • U mag ervan uitgaan dat het ParaMedisch Centrum Zuid aan de inrichtingseisen voldoet welke de zorgverzekeraar vaststelt en dat elke therapeut het vak zo goed mogelijk uitoefent. Wij hechten een groot belang aan kwaliteit. Heeft u toch klachten over de praktijk, de behandeling, of de manier waarop met u wordt omgegaan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken.
     
 • Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met de therapeut, dan kunt u uw klacht schriftelijk
  indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-42 16 100 

 

Privacy Policy

ParaMedisch Centrum Zuid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ParaMedisch Centrum Zuid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ParaMedisch Centrum Zuid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens:

Tel: 046-4007707

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie

Bel voor informatie of een afspraak naar:

046 - 4007707

E-mail: info@pmczuid.nl

 

Directe Toegankelijkheid

Voor een behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist niet nodig.

acceptPatienten beoordelen de praktijk met een 9

Certificaat Qualizorg

© 2018 Paramedisch Centrum Zuid
Joomla Templates by Joomzilla.com
Back to Top